Výuka

PŘEDMĚT POČET HODIN
(TÝDNĚ)
VYUČUJÍCÍ
Český jazyk 9 Miroslava Roudnická
Matematika 5 Miroslava Roudnická
Prvouka 2 Miroslava Roudnická
Hudební výchova 1 Miroslava Roudnická
Výtvarná výchova 1 Miroslava Roudnická
Tělesná výchova 3 Miroslava Roudnická (1h)
Šárka Bielaková (1h)
Jaroslav Urban (1 h)
Pracovní činnosti 1 Miroslava Roudnická

Celkem 22 hodin týdně