Domácí úkoly

Ve druhé třídě se děti učí samostatně zapisovat úkoly do úkolníčku. Každý den máme jeden psací úkol -  z matematiky, českého jazyka nebo prvouky. Tento úkol mají děti přinést následující den a s podpisem rodičů. Ve středu písemný úkol není, pouze úkol ze čtení. 
 
Užitečné informace jsou uvedené v týdenních plánech. Součástí  každého týdenního plánu je také celotýdenní zábavný úkol (křížovka, hádanky apod.) , který se vztahuje k učivu, a děti ho mohou vypracovat kdykoli v průběhu týdne.
 
Pro rozvíjení úrovně čtenářských dovedností je důležité každodenní hlasité čtení pod dohledem rodičů. Děti by měly číst pravidelně alespoň 15 minut ze své knížky, případně z čítanky. Čtení by mělo probíhat v klidné atmosféře, bez spěchu, aby tyto chvilky byly pro dítě radostným okamžikem a ne nutným zlem. Pro zlepšování porozumění textu a ústního vyjadřování je vhodné, aby děti o přečteném textu vyprávěly. 
Po přečtení  knížky vytvoří krátký zápis do čtenářského zápisníku, Knihovníčka, a prezentují ji ve škole svým spolužákům.
V prvním pololetí by měli druháčci přečíst alespoň dvě knížky podle svého výběru a ve druhém pololetí také dvě.