Nepřítomnost žáků ve škole

Ráda bych Vás upozornila na nutnost omluvit absenci dítěte nejpozději do 3 dnů

Omluva je možná telefonicky nebo mailem, následně pak písemně do omluvného listu v notýsku. Potvrzení lékaře není nutné. 

Více informací najdete  na stránkách ZŠ Kounice ve sdělení ředitele školy.