Poděkování

Jsem ráda, že v naší třídě máme rodiče, kteří jsou ochotni pomoci, když je třeba. Děkuji panu Halaxovi, který se s velkým nasazením zapojil do  Noci s Andersenem, paní Čermákové za ušití a zapůjčení kostýmů, paní Dosedělové za různé užitečné předměty pro výuku a všem maminkám, které nám napekly všelijaké dobroty na snídani po "andersenovské noci".

Vážení rodiče, děkuji Vám za Vaši podporu v průběhu celého roku a vstřícnost, kterou jste projevili při projednávání školy v přírodě na poslední třídní schůzce.