Recitační soutěž

Jen co jsme začátkem května vyrobili dárečky maminkám k svátku, pustili jsme se do příprav na recitační soutěž. Nejdříve si holky i kluci vybrali básničku. Jakmile se ji naučili správně číst, brzy si ji také zapamatovali.  Ale to nestačilo. Důležité bylo zvládnout krásný výrazný přednes, třeba i s hereckým doprovodem. Ve čtvrtek 19. května proběhlo za přítomnosti poroty třídní kolo soutěže, ze kterého bylo třeba vybrat tři nejlepší do kola školního. Bylo to nesnadné rozhodování, protože výborných recitátorů v naší třídě máme určitě více než tři. Nakonec  byli vybráni Jeník Dovole, Kačenka Hedrlínová a Anička Kukrálová. O týden později 26. 5. se uskutečnilo školní kolo, ve kterém soutěžili zástupci jednotlivých tříd z celého prvního stupně. Děti se navzájem povzbuzovaly a s napětím sledovaly výkony svých spolužáků. Recitační soutěž měla u dětí úspěch, byl to úplně jiný zážitek než soupeření ve sportovních disciplínách... Tentokrát mohli vyniknout i ti žáci, kterým se ve sportu tolik nedaří. A kdo nás bude reprezentovat v oblastním kole, které se uskuteční 6. června v Úvalech? Za naši třídu to budou Kačka Hedrlínová a Anička Kukrálová. Držme jim palce, ať  nemají děvčata trému a uspějí co nejlépe.